จัดทำโดย คณะกรรมการความปลอดภัย

 

Announcement

ประกาศล่าสุด

 

Safety Documents

นโยบายความปลอดภัยจุฬา2560
แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยจุฬา2560-2564
นโยบาย+แผนความปลอดภัยคณะวิทย์
คู่มือความปลอดภัย (สค.60)
Safety manual (กค.58)
สไลด์การอบรม safety (กย. 64)

 

Safety Forms

ฟอร์มข้อมูลประจำห้องปฏิบัติการ (DOC)

ฟอร์มข้อมูลของเสีย (PDF)

ป้ายติดขวดของเสีย (แนวนอน|แนวตั้ง)
ฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ (PDF)
ฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ (DOC)
ฟอร์มประเมินความเสี่ยง (PDF)
ฟอร์มประเมินความเสี่ยง (DOC)
ระบบรายงานอุบัติเหตุกลาง (SHECU)

 

Safety Links

ChemTrack.org

SHECU Home Page
CULab Form (SHECU)
ESPReL Web Site (NRCT)

 

Chemical Management

ฟอร์มข้อมูลสารเคมี (Excel)

ฐานข้อมูล Labstore (Access)

ChemTrack & Wastetrack


[Back to Home]