กรุณา Login เพื่อจองใช้เครื่อง NMR
   
Account No
Password
   
   
เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม
 
ผู้ที่จะใช้ระบบจอง NMR ต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่องแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่เพื่อดูระเบียบการจอง


- 15 Oct 19: Both the Bruker and Varian Instruments are out of service at present. The booking system is being disabled until further notice. We are in the process of testing the new JEOL instrument and we will give the training as soon as it is ready for the service. This is expected to be within Oct 2019. We hope you understand the situation and thank you for your patience.

- 12 Sep 19: The Bruker instrument is out of service due to malfunctioning of the shimming system. We will try to have it fixed as soon as possible. Meanwhile you can still use the Varian instrument for simple 1H experiments.

- 12 Sep 19: The new Linux server is up and running. The 2019 files for both Bruker and Varian instruments are now available, and the rest are being transferred. You can access these files using the same username and passwords as before.

- 02 Sep 19: The Linux server for NMR file transfer is being set up and at present are not fully functioning. The files are not usable at the moment and hopefully this will be fixed by the end of this week (06 Sep 19). If you need the files urgently please contact TA.

- 06 Mar 19: คณะกรรมการดูแลเครื่อง NMR จะจัดอบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย. 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและเอกสารอบรมได้ที่ Varian|Bruker ส่งใบสมัครที่ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ผดุงรส ห้อง 905/5 ภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 26 มี.ค. 2562 และจะประกาศผลให้ทราบที่หน้าห้อง NMR ภายในเวลา 16:00 น. ของวันถัดไป โดยผู้สมัครต้องไปลงชื่อเพื่อเลือกรอบการอบรมที่หน้าห้อง NMR ก่อนเริ่มการอบรม ใบสมัครที่ใส่ข้อมูลไม่ครบ หรือส่งหลังจากกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ

- 11 Feb 19: Due to the longer than expected service of NMR FTP server, a temporary FTP server has been set up for NMR file transfer. Users can access the files starting from Jan 2019 using the same IP and log in information as the previous one. If you need older files, please contact TA. We apologize for the inconvenience.

- 09 Aug 18: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 2561 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและเอกสารอบรมได้ที่ Varian|Bruker ส่งใบสมัครที่ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ผดุงรส ห้อง 905/5 ภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 23 ส.ค. 2561 และจะประกาศผลให้ทราบที่หน้าห้อง NMR ภายในเวลา 16:00 น. ของวันถัดไป โดยผู้สมัครต้องไปลงชื่อเพื่อเลือกรอบการอบรมที่หน้าห้อง NMR ก่อนเริ่มการอบรม ใบสมัครที่ใส่ข้อมูลไม่ครบ หรือส่งหลังจากกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ

- 07 Jul 17: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค. 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและเอกสารอบรมได้ที่ Varian|Bruker ส่งใบสมัครที่ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ผดุงรส ห้อง 905/5 ภายในเวลา 12:00 น. ของวันพุธที่ 2 ส.ค. 2560 และจะประกาศผลให้ทราบที่หน้าห้อง NMR ภายในเวลา 16:00 น. ของวันถัดไป โดยผู้สมัครต้องไปลงชื่อเพื่อเลือกรอบการอบรมที่หน้าห้อง NMR ก่อนเริ่มการอบรม ใบสมัครที่ใส่ข้อมูลไม่ครบ หรือส่งหลังจากกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ

- 05 Feb 17: เครื่อง Bruker มีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องงดใช้ชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก

- 22 Oct 16: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ย. 2559 ดาวน์โหลดใบสมัคร Varian|Bruker ส่งใบสมัครที่ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ผดุงรส ห้อง MHMK 905/5 ภายในเวลา 12:00 น. ของวันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2559 และจะประกาศผลให้ทราบที่หน้าห้อง NMR ภายในเวลา 16:00 น. ของวันถัดไป โดยผู้สมัครต้องไปลงชื่อเพื่อเลือกรอบการอบรมที่หน้าห้อง NMR ก่อนเริ่มการอบรม ผู้ที่จะสมัครใช้เครื่อง Bruker ต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่อง Varian มาก่อนหน้านี้แล้ว

- 15 Oct 16: ขณะนี้เครื่อง NMR Bruker 400 MHz ขัดข้อง ไม่ตอบสนองต่อคำสั่งทั้งทางระบบ automation และ manual ทางคณะกรรมการ NMR จึงขอระงับการให้บริการเครื่อง Bruker ชั่วคราว จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

- 09 Jun 16: เนื่องด้วยขณะนี้ ภาควิชาเคมีสามารถให้บริการเครื่อง Bruker ได้เพียงเครื่องเดียว เนื่องจากปั๊มพ์ลมของเครื่อง Varian ชำรุด ทำให้การใช้งานของเครื่อง Bruker เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ทางคณะกรรมการจึงออกกฎชั่วคราวสำหรับการจองใช้เครื่อง Bruker โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ดังนี้
1. เวลา 9:00-17:00 น. อนุญาตให้จองเครื่องสูงสุดได้ 2 block/กลุ่มวิจัย
2. เวลา 6:00-9:00 น. และ 17:00-20:00 น. อนุญาตให้จองเครื่องสูงสุดได้ 6 block/กลุ่มวิจัย
3. เวลา 20:00-6:00 น. (วันถัดไป) อนุญาตให้จอง overnight experiment ได้
ส่วนวันหยุดราชการ ให้ใช้กฎเดิมในการจองเครื่อง
หากผู้ใช้บริการท่านใด จองเครื่องผิดเงื่อนไขดังกล่าว ทางผู้ดูแลระบบจะลดเวลาการจองออกเอง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
คณะกรรมการดูแลเครื่อง NMR

- 21 Mar 16: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 18-20 เม.ย. 2559 ดาวน์โหลดใบสมัคร Varian|Bruker หมดเขตส่งใบสมัคร 4 เม.ย. 59 เวลา 12:00 ผู้ที่จะสมัครใช้เครื่อง Bruker ต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่อง Varian มาก่อนหน้านี้แล้ว

- 26 May 15: เครื่อง Bruker จะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าของวันพุธที่ 27 พ.ค. 58 เป็นต้นไป ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีการพันสก๊อตเทปที่ตัวหลอด NMR ทำให้ตัวอย่างติดอยู่ในโพรบ ผลของการกระทำครั้งนี้คือทำให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้กว่า 1 เดือนและภาคต้องเสียเงินค่าซ่อมอีก 30,000 กว่าบาท หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต

- 16 Apr 15: งดใช้เครื่อง Bruker ชั่วคราวตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 16 เม.ย. 58 เนื่องจากมีตัวอย่างติดอยู่ในโพรบไม่สามารถเอาออกได้ ขณะนี้กำลังรอช่างมาแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวก


- 03 Feb 15: ขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเครื่อง NMR รอบนี้ที่ยังไม่ได้สแกนนิ้วมาสแกนนิ้ว โดยจะจัดให้สองรอบ คือในวันพฤหัสที่ 5 และอังคารที่ 10 ก.พ. ระหว่างเวลา 14.00-15.00 น. โปรดมาพร้อมกันที่หน้าห้อง NMR ตอนต้นชั่วโมง ถ้าพ้นช่วงนี้ไปแล้วโปรดติดต่อคุณผกากรองที่ห้องสารบรรณชั้น 11 เป็นการส่วนตัว

- 05 Jan 15: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 14-16 ม.ค. 2558 ดาวน์โหลดใบสมัคร Varian|Bruker หมดเขตส่งใบสมัคร 13 ม.ค. 58 เวลา 13:00 ผู้ที่จะสมัครใช้เครื่อง Bruker ต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่อง Varian มาก่อนหน้านี้แล้ว

- 06 Nov 14: เครื่อง Varian สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

- 05 Nov 14: ด้วยมีผู้ทำ spinner ของเครื่อง Varian ตกลงไปในเครื่อง จึงของดใช้เครื่องชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

- 16 Oct 14: ***เครื่อง NMR จะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57 ถึงเวลา 08:00 น. ของวันจันทร์ที่ 20 ต.ค. 57 เนื่องจากจะมีการดับไฟอาคารมหามกุฏ โปรดงดจองใช้เครื่องเสาร์-อาทิตย์นี้***

- 10 Oct 14: ขณะนี้ปั๊มพ์ลมของเครื่อง Bruker ที่ชำรุดเสียหายยังซ่อมไม่เสร็จ แต่คณะกรรมการได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเชื่อมโยงระบบเข้ากับปัมพ์ของเครื่อง Varian เพื่อให้ใช้งานไปได้ชั่วคราวก่อน จึงขอแจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้เครื่อง Bruker ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 57 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

- 27 Aug 14: ด้วยปั๊มพ์ลมของเครื่อง Bruker ชำรุดเสียหายตั้งแต่ของวันอังคารที่ 26 ส.ค. 57 โดยมีกลิ่นเหม็นไหม้ (อีกแล้ว!) จึงของดใช้งานเครื่อง Bruker จนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ โปรดติดตามความคืบหน้าที่เว็บไซต์นี้

- 21 Jul 14: ขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเครื่อง NMR รอบนี้ที่ยังไม่ได้สแกนนิ้วมาสแกนนิ้วในวันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยเปิดให้ลงมาได้ 2 เวลา รอบแรก 10.00-10.30 น. รอบสอง 14.00-14.30 น. โปรดมาพร้อมกันที่หน้าห้อง NMR ตอนต้นชั่วโมง ถ้าพ้นช่วงนี้ไปแล้วโปรดติดต่อคุณปุ๋มเป็นการส่วนตัว

- 15 Jul 14: ระบบการจอง NMR แบบออนไลน์สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

- 10 Jul 14: ระบบการจอง NMR แบบออนไลน์ขัดข้อง โปรดลงชื่อจองที่หน้าห้อง NMR ชั้นใต้ดิน คาดว่าจะแก้ ไขแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค. 57

- 24 Jul 14: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค. 2557 ดาวน์โหลดใบสมัคร Varian|Bruker หมดเขตส่งใบสมัคร 2 ก.ค. 57 เวลา 16:00

- 10 Jun 14: ขณะนี้ภาควิชาได้ดำเนินการติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือสำหรับห้อง NMR เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ใช้ที่สถานะบัญชีเป็น Active ทุกท่านมารับการสแกนลายมือกับคุณผกากรองที่หน้าห้อง NMR ชั้นใต้ดินตามเวลาต่อไปนี้
พุธ 11 มิ.ย. 1000-1030, พุธ 11 มิ.ย. 1400-1430, ศุกร์ 13 มิ.ย. 1000-1030, ศุกร์ 13 มิ.ย. 1400-1430
หากพ้นรอบดำเนินการที่กำหนดแล้วท่านจะต้องติดต่อนัดหมายกับคุณผกากรองเอง อนึ่ง ผู้ที่สถานะบัญชีเป็นอย่างอื่น (Suspended etc) จะยังไม่สามารถสแกนในรอบนี้ได้

- 26 May 14: เครื่อง Bruker สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วหลัง restart system

- 24 May 14: เครื่อง Bruker มีปัญหา atma fail ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 24 พค. 57 แม้จะยังพอรันต่อไปได้ ขณะนี้กำลังหาสาเหตุและวิธีแก้ไขอยู่ ผู้พบปัญหาโปรดบันทึกไว้ใน logbook ด้วย

- 10 Apr 14: เครื่อง Bruker สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2557 เวลา 12:00 น.

- 09 Apr 14: ขณะนี้เครื่อง Bruker มีปัญหาไม่สามารถดีด sample ออกได้ จึงของดใช้เครื่องตั้งแต่เย็นวันพุธที่ 9 เมย. 57 จนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

- 21 Mar 14: ขณะนี้ได้ซ่อมแซมปั๊มพ์ลมของเครื่อง Bruker เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างทดสอบระบบ จะเปิดให้ใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 0600 น. ของวันเสาร์ที่ 22 มี.ค. 57 เป็นต้นไป

-10 Mar 14: ด้วยปั๊มพ์ลมของเครื่อง Bruker ชำรุดเสียหายตั้งแต่ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 10 มี.ค. 57 โดยมีกลิ่นเหม็นไหม้ จึงของดใช้งานเครื่อง Bruker จนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ โปรดติดตามความคืบหน้าที่เว็บไซต์นี้

- 04 Nov 13: เนื่องด้วยมีชื่อผู้ใช้ตกค้างในระบบที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ระบบทำงานช้า และยังเปิดช่องให้มีการใช้สิทธิ์โดยมิชอบอีกด้วย ขณะนี้กำลังมีการดำเนินการระงับการใช้บัญชีของผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรืออยู่ระหว่างทำวิจัยต่างประเทศ หากบัญชีของท่านถูกระงับโดยความผิดพลาดโปรดมาแสดงตัวกับผู้ดูแลระบบ (อ.ธีรยุทธ) เพื่อ reactivate บัญชีของท่าน

- 01 Nov 13: เนื่องจากปัญหาการจองใช้งานเครื่อง Bruker ติดต่อกันหลายชั่วโมงเพื่อรัน 2D/13C ระหว่างวันทำการปกติยังไม่จบสิ้น แม้จะมีกฎว่า "กลุ่มวิจัยเดียวกันสามารถจองเครื่องเดียวกันติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (6 บล็อก)" แล้วก็ตาม ก็ยังมีผู้ไม่เข้าใจเจตนารมย์ของกฎ และหาทางเลี่ยงโดยการยืมชื่อคนอื่นนอกกลุ่มจองเครื่อง Bruker เพื่อที่ตัวเองจะได้ใช้เครื่องต่อเนื่องเกินกว่า 3 ชั่วโมงในวันทำการ หากตรวจพบพฤติกรรมดังกล่าวอีกผู้ฝ่าฝืน(ทั้งผู้ยืมชื่อและผู้ถูกยืม)จะถูกระงับใช้เครื่อง 1 สัปดาห์ในครั้งแรก 1 เดือนในครั้งที่สอง และตลอดชีพถ้าพบอีกเป็นครั้งที่สาม และกรรมการอาจพิจารณาห้ามรัน 2D/13C ในวัน-เวลาราชการอีกตลอดไป ดังนั้นถ้ายังอยากให้เครื่องสามารถรัน 2D ได้ในระหว่างวันโปรดช่วยมีน้ำใจและมารยาทสังคมกันด้วย

- 28 Oct 13: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย. 2556 ดาวน์โหลดใบสมัคร Varian|Bruker

- 24 Jun 13: ด้วยระยะนี้ผู้ใช้บางกลุ่มมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ กล่าวคือใช้ชื่อคนในกลุ่มวิจัยเดียวกันจองเครื่องติดต่อกันเป็นจำนวนมากเช่น 6 ชั่วโมงต่อวัน (ส่วนใหญ่เป็นการรัน 2D มากกว่า 1 ตัวอย่าง!) ทำให้กลุ่มอื่นไม่สามารถใช้งานได้ แม้จำนวนดังกล่าวจะยังไม่เกินโควต้าของกลุ่มต่อวัน แต่ก็เป็นการกระทบกับสิทธิ์ของกลุ่มอื่นที่ควรจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือได้เหมือนกัน จึงขอเพิ่มเกณฑ์ในการจองเครื่องใหม่เป็น "กลุ่มวิจัยเดียวกันสามารถจองเครื่องเดียวกันติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (6 บล็อก)" ถ้าตรวจพบการจองที่ผิดเงื่อนไข TA มีสิทธิ์ยกเลิกการจองได้ทันที หากมีปัญหาไม่สิ้นสุดคณะกรรมการอาจพิจารณาห้ามรัน 13C และ 2D ระหว่างเวลาราชการ (ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ เครื่อง NMR ที่ทำ routine service จะห้ามทำการทดลองเหล่านี้ระหว่างวันอยู่แล้ว ของเรานี่ใจดีมากแล้ว) การอนุญาตให้จองได้ถึง 3 ชั่วโมงต่อวันหมายถึงท่านสามารถรัน 2D ได้ประมาณตัวอย่างเดียวบนเครื่อง Bruker ซึ่งน่าจะเพียงพอ อีกเรื่องที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์คือการจองต่อเนื่องก่อนการรัน overnight โดยกลุ่มเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นการเอาเปรียบกลุ่มวิจัยอื่น ท่านใดที่ต้องการเวลาสำหรับการทดลองยาวนานเป็นพิเศษจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มการทดลอง

-15 May 2013: ในการเตรียมตัวอย่างสำหรับรันบนเครื่อง Bruker จะต้องให้ระดับตัวทำละลายสูงอย่างน้อย 4 cm และตัวอย่างจะต้องละลายหมด มิฉะนั้นจะเกิดปัญหา lock และ shim ยาก และถึงแม้จะทำได้ก็จะมีปัญหาทำให้เครื่องค้าง ที่ผ่านมามีสถิติเครื่องค้างระหว่างการรัน overnight หลายหน จากการตรวจสอบพบว่าทุกครั้งตัวอย่างจะมีระดับตัวทำละลายต่ำจนสังเกตได้ หรือไม่ก็มีตะกอนที่ไม่ละลายอยู่ หลังประกาศนี้ถ้าพบกรณีดังกล่าวอีกผู้ส่งตัวอย่างและผู้รันจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งาน

-12 Mar 2013: ด้วยระยะนี้มีผู้ใช้เครื่อง NMR บางคนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตัวอย่างเช่น
1) นำบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการอบรมเข้ามาในห้อง NMR โดยในบางกรณีมีการสอนให้ใส่ตัวอย่างหรือแม้แต่ใช้เครื่องอีกด้วย แม้ว่าเราจะไม่ได้ห้ามบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการอบรมดูในขณะที่รัน NMR แต่การให้ผู้อื่นแตะต้องเครื่องมือหรือ spinner ที่ใส่หลอด NMR ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และถ้ามีการตรวจพบทั้งผู้สอนและผู้ถูกสอนจะถูกระงับสิทธิ์การใช้เครื่องเป็นการถาวรโดยไม่สามารถขอรับการอบรมได้อีกต่อไป
2) การออกจากโปรแกรม IconNMR บนเครื่อง Bruker เพื่อไปรันแบบ manual
3) เตรียมตัวอย่างที่มีระดับตัวทำละลายต่ำกว่า 3.5 cm แล้วรันบนเครื่อง Bruker (ซึ่งจะทำให้ระบบ autoshim รวน และมีผลกระทบต่อผู้ใช้คนต่อๆไป)
4) การทำการทดลองเกินเวลา ทั้งๆ ที่รู้ว่าการทดลองจะไม่เสร็จในเวลาที่ต้วเองจอง แต่รันค้างไว้เพื่อจะกินเวลาเครื่องว่างโดยไม่ต้องเสียค่าใช้เครื่องตามเกณฑ์ของภาควิชา หรือฉวยโอกาสเวลาเครื่องว่างรันมากกว่า 2 ตัวอย่าง (เคยพบถึง 6 ตัวอย่าง!)
5) ใช้เครื่อง Varian เสร็จแล้วไม่ใส่หลอด reference และล็อกสัญญาณไว้ หรือล็อกสัญญาณแล้วแต่ไม่ปิดหน้าต่าง acqi
ทั้งหมดข้อนี้ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หากถูกพบจะโดนระงับสิทธิ์การใช้เครื่องในระยะเวลาที่เหมาะสมกับความผิด (ตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ถึงตลอดชีวิต)

- 30 Sep. 2011: สเปกตรัม 2D ที่ได้จากเครื่อง Varian มีลักษณะผิดปกติ ข้อมูลอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึงของดการรัน 2D ทุกชนิดบนเครื่อง Varian ชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

- สืบเนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณในการจ้าง TA NMR คณะกรรมการจึงจำเป็นต้องปรับลดปริมาณงาน Service ลง เหลือเพียงวันพุธ ระหว่าง 9-12 น. กลุ่มวิจัยที่มีผู้รัน NMR อยู่แล้วขอความกรุณาใช้บริการจากกลุ่มวิจัยของท่านก่อน

- ภาควิชามีนโยบายจัดเก็บค่าบริการใช้เครื่อง NMR จากผู้ใช้ในภาควิชาเคมีด้วยอัตราพิเศษ (เก็บจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านบัญชีสโตร์) โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเดือนที่ผ่านมาได้โดยคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้ [ใช้เครื่องด้วยตนเอง]|[ใช้เครื่องผ่าน TA service]