กรุณา Login เพื่อจองใช้เครื่อง NMR
   
Account No
Password
   
   
เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม
 
ผู้ที่จะใช้ระบบจอง NMR ต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่องแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่เพื่อดูระเบียบการจอง


- 09 Aug 18: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 2561 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและเอกสารอบรมได้ที่ Varian|Bruker ส่งใบสมัครที่ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ผดุงรส ห้อง 905/5 ภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 23 ส.ค. 2561 และจะประกาศผลให้ทราบที่หน้าห้อง NMR ภายในเวลา 16:00 น. ของวันถัดไป โดยผู้สมัครต้องไปลงชื่อเพื่อเลือกรอบการอบรมที่หน้าห้อง NMR ก่อนเริ่มการอบรม ใบสมัครที่ใส่ข้อมูลไม่ครบ หรือส่งหลังจากกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ

- 07 Jul 17: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค. 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและเอกสารอบรมได้ที่ Varian|Bruker ส่งใบสมัครที่ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ผดุงรส ห้อง 905/5 ภายในเวลา 12:00 น. ของวันพุธที่ 2 ส.ค. 2560 และจะประกาศผลให้ทราบที่หน้าห้อง NMR ภายในเวลา 16:00 น. ของวันถัดไป โดยผู้สมัครต้องไปลงชื่อเพื่อเลือกรอบการอบรมที่หน้าห้อง NMR ก่อนเริ่มการอบรม ใบสมัครที่ใส่ข้อมูลไม่ครบ หรือส่งหลังจากกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ

- 05 Feb 17: เครื่อง Bruker มีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องงดใช้ชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก

- 22 Oct 16: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ย. 2559 ดาวน์โหลดใบสมัคร Varian|Bruker ส่งใบสมัครที่ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ผดุงรส ห้อง MHMK 905/5 ภายในเวลา 12:00 น. ของวันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2559 และจะประกาศผลให้ทราบที่หน้าห้อง NMR ภายในเวลา 16:00 น. ของวันถัดไป โดยผู้สมัครต้องไปลงชื่อเพื่อเลือกรอบการอบรมที่หน้าห้อง NMR ก่อนเริ่มการอบรม ผู้ที่จะสมัครใช้เครื่อง Bruker ต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่อง Varian มาก่อนหน้านี้แล้ว

- 15 Oct 16: ขณะนี้เครื่อง NMR Bruker 400 MHz ขัดข้อง ไม่ตอบสนองต่อคำสั่งทั้งทางระบบ automation และ manual ทางคณะกรรมการ NMR จึงขอระงับการให้บริการเครื่อง Bruker ชั่วคราว จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

- 09 Jun 16: เนื่องด้วยขณะนี้ ภาควิชาเคมีสามารถให้บริการเครื่อง Bruker ได้เพียงเครื่องเดียว เนื่องจากปั๊มพ์ลมของเครื่อง Varian ชำรุด ทำให้การใช้งานของเครื่อง Bruker เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ทางคณะกรรมการจึงออกกฎชั่วคราวสำหรับการจองใช้เครื่อง Bruker โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ดังนี้
1. เวลา 9:00-17:00 น. อนุญาตให้จองเครื่องสูงสุดได้ 2 block/กลุ่มวิจัย
2. เวลา 6:00-9:00 น. และ 17:00-20:00 น. อนุญาตให้จองเครื่องสูงสุดได้ 6 block/กลุ่มวิจัย
3. เวลา 20:00-6:00 น. (วันถัดไป) อนุญาตให้จอง overnight experiment ได้
ส่วนวันหยุดราชการ ให้ใช้กฎเดิมในการจองเครื่อง
หากผู้ใช้บริการท่านใด จองเครื่องผิดเงื่อนไขดังกล่าว ทางผู้ดูแลระบบจะลดเวลาการจองออกเอง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
คณะกรรมการดูแลเครื่อง NMR

- 21 Mar 16: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 18-20 เม.ย. 2559 ดาวน์โหลดใบสมัคร Varian|Bruker หมดเขตส่งใบสมัคร 4 เม.ย. 59 เวลา 12:00 ผู้ที่จะสมัครใช้เครื่อง Bruker ต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่อง Varian มาก่อนหน้านี้แล้ว

- 26 May 15: เครื่อง Bruker จะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าของวันพุธที่ 27 พ.ค. 58 เป็นต้นไป ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีการพันสก๊อตเทปที่ตัวหลอด NMR ทำให้ตัวอย่างติดอยู่ในโพรบ ผลของการกระทำครั้งนี้คือทำให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้กว่า 1 เดือนและภาคต้องเสียเงินค่าซ่อมอีก 30,000 กว่าบาท หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต

- 16 Apr 15: งดใช้เครื่อง Bruker ชั่วคราวตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 16 เม.ย. 58 เนื่องจากมีตัวอย่างติดอยู่ในโพรบไม่สามารถเอาออกได้ ขณะนี้กำลังรอช่างมาแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวก


- 03 Feb 15: ขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเครื่อง NMR รอบนี้ที่ยังไม่ได้สแกนนิ้วมาสแกนนิ้ว โดยจะจัดให้สองรอบ คือในวันพฤหัสที่ 5 และอังคารที่ 10 ก.พ. ระหว่างเวลา 14.00-15.00 น. โปรดมาพร้อมกันที่หน้าห้อง NMR ตอนต้นชั่วโมง ถ้าพ้นช่วงนี้ไปแล้วโปรดติดต่อคุณผกากรองที่ห้องสารบรรณชั้น 11 เป็นการส่วนตัว

- 05 Jan 15: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 14-16 ม.ค. 2558 ดาวน์โหลดใบสมัคร Varian|Bruker หมดเขตส่งใบสมัคร 13 ม.ค. 58 เวลา 13:00 ผู้ที่จะสมัครใช้เครื่อง Bruker ต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่อง Varian มาก่อนหน้านี้แล้ว

- 06 Nov 14: เครื่อง Varian สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

- 05 Nov 14: ด้วยมีผู้ทำ spinner ของเครื่อง Varian ตกลงไปในเครื่อง จึงของดใช้เครื่องชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

- 16 Oct 14: ***เครื่อง NMR จะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57 ถึงเวลา 08:00 น. ของวันจันทร์ที่ 20 ต.ค. 57 เนื่องจากจะมีการดับไฟอาคารมหามกุฏ โปรดงดจองใช้เครื่องเสาร์-อาทิตย์นี้***

- 10 Oct 14: ขณะนี้ปั๊มพ์ลมของเครื่อง Bruker ที่ชำรุดเสียหายยังซ่อมไม่เสร็จ แต่คณะกรรมการได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเชื่อมโยงระบบเข้ากับปัมพ์ของเครื่อง Varian เพื่อให้ใช้งานไปได้ชั่วคราวก่อน จึงขอแจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้เครื่อง Bruker ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 57 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

- 27 Aug 14: ด้วยปั๊มพ์ลมของเครื่อง Bruker ชำรุดเสียหายตั้งแต่ของวันอังคารที่ 26 ส.ค. 57 โดยมีกลิ่นเหม็นไหม้ (อีกแล้ว!) จึงของดใช้งานเครื่อง Bruker จนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ โปรดติดตามความคืบหน้าที่เว็บไซต์นี้

- 21 Jul 14: ขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเครื่อง NMR รอบนี้ที่ยังไม่ได้สแกนนิ้วมาสแกนนิ้วในวันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยเปิดให้ลงมาได้ 2 เวลา รอบแรก 10.00-10.30 น. รอบสอง 14.00-14.30 น. โปรดมาพร้อมกันที่หน้าห้อง NMR ตอนต้นชั่วโมง ถ้าพ้นช่วงนี้ไปแล้วโปรดติดต่อคุณปุ๋มเป็นการส่วนตัว

- 15 Jul 14: ระบบการจอง NMR แบบออนไลน์สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

- 10 Jul 14: ระบบการจอง NMR แบบออนไลน์ขัดข้อง โปรดลงชื่อจองที่หน้าห้อง NMR ชั้นใต้ดิน คาดว่าจะแก้ ไขแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค. 57

- 24 Jul 14: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค. 2557 ดาวน์โหลดใบสมัคร Varian|Bruker หมดเขตส่งใบสมัคร 2 ก.ค. 57 เวลา 16:00

- 10 Jun 14: ขณะนี้ภาควิชาได้ดำเนินการติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือสำหรับห้อง NMR เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ใช้ที่สถานะบัญชีเป็น Active ทุกท่านมารับการสแกนลายมือกับคุณผกากรองที่หน้าห้อง NMR ชั้นใต้ดินตามเวลาต่อไปนี้
พุธ 11 มิ.ย. 1000-1030, พุธ 11 มิ.ย. 1400-1430, ศุกร์ 13 มิ.ย. 1000-1030, ศุกร์ 13 มิ.ย. 1400-1430
หากพ้นรอบดำเนินการที่กำหนดแล้วท่านจะต้องติดต่อนัดหมายกับคุณผกากรองเอง อนึ่ง ผู้ที่สถานะบัญชีเป็นอย่างอื่น (Suspended etc) จะยังไม่สามารถสแกนในรอบนี้ได้

- 26 May 14: เครื่อง Bruker สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วหลัง restart system

- 24 May 14: เครื่อง Bruker มีปัญหา atma fail ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 24 พค. 57 แม้จะยังพอรันต่อไปได้ ขณะนี้กำลังหาสาเหตุและวิธีแก้ไขอยู่ ผู้พบปัญหาโปรดบันทึกไว้ใน logbook ด้วย

- 10 Apr 14: เครื่อง Bruker สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2557 เวลา 12:00 น.

- 09 Apr 14: ขณะนี้เครื่อง Bruker มีปัญหาไม่สามารถดีด sample ออกได้ จึงของดใช้เครื่องตั้งแต่เย็นวันพุธที่ 9 เมย. 57 จนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

- 21 Mar 14: ขณะนี้ได้ซ่อมแซมปั๊มพ์ลมของเครื่อง Bruker เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างทดสอบระบบ จะเปิดให้ใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 0600 น. ของวันเสาร์ที่ 22 มี.ค. 57 เป็นต้นไป

-10 Mar 14: ด้วยปั๊มพ์ลมของเครื่อง Bruker ชำรุดเสียหายตั้งแต่ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 10 มี.ค. 57 โดยมีกลิ่นเหม็นไหม้ จึงของดใช้งานเครื่อง Bruker จนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ โปรดติดตามความคืบหน้าที่เว็บไซต์นี้

- 04 Nov 13: เนื่องด้วยมีชื่อผู้ใช้ตกค้างในระบบที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ระบบทำงานช้า และยังเปิดช่องให้มีการใช้สิทธิ์โดยมิชอบอีกด้วย ขณะนี้กำลังมีการดำเนินการระงับการใช้บัญชีของผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรืออยู่ระหว่างทำวิจัยต่างประเทศ หากบัญชีของท่านถูกระงับโดยความผิดพลาดโปรดมาแสดงตัวกับผู้ดูแลระบบ (อ.ธีรยุทธ) เพื่อ reactivate บัญชีของท่าน

- 01 Nov 13: เนื่องจากปัญหาการจองใช้งานเครื่อง Bruker ติดต่อกันหลายชั่วโมงเพื่อรัน 2D/13C ระหว่างวันทำการปกติยังไม่จบสิ้น แม้จะมีกฎว่า "กลุ่มวิจัยเดียวกันสามารถจองเครื่องเดียวกันติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (6 บล็อก)" แล้วก็ตาม ก็ยังมีผู้ไม่เข้าใจเจตนารมย์ของกฎ และหาทางเลี่ยงโดยการยืมชื่อคนอื่นนอกกลุ่มจองเครื่อง Bruker เพื่อที่ตัวเองจะได้ใช้เครื่องต่อเนื่องเกินกว่า 3 ชั่วโมงในวันทำการ หากตรวจพบพฤติกรรมดังกล่าวอีกผู้ฝ่าฝืน(ทั้งผู้ยืมชื่อและผู้ถูกยืม)จะถูกระงับใช้เครื่อง 1 สัปดาห์ในครั้งแรก 1 เดือนในครั้งที่สอง และตลอดชีพถ้าพบอีกเป็นครั้งที่สาม และกรรมการอาจพิจารณาห้ามรัน 2D/13C ในวัน-เวลาราชการอีกตลอดไป ดังนั้นถ้ายังอยากให้เครื่องสามารถรัน 2D ได้ในระหว่างวันโปรดช่วยมีน้ำใจและมารยาทสังคมกันด้วย

- 28 Oct 13: อบรมการใช้เครื่อง NMR ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย. 2556 ดาวน์โหลดใบสมัคร Varian|Bruker

- 24 Jun 13: ด้วยระยะนี้ผู้ใช้บางกลุ่มมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ กล่าวคือใช้ชื่อคนในกลุ่มวิจัยเดียวกันจองเครื่องติดต่อกันเป็นจำนวนมากเช่น 6 ชั่วโมงต่อวัน (ส่วนใหญ่เป็นการรัน 2D มากกว่า 1 ตัวอย่าง!) ทำให้กลุ่มอื่นไม่สามารถใช้งานได้ แม้จำนวนดังกล่าวจะยังไม่เกินโควต้าของกลุ่มต่อวัน แต่ก็เป็นการกระทบกับสิทธิ์ของกลุ่มอื่นที่ควรจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือได้เหมือนกัน จึงขอเพิ่มเกณฑ์ในการจองเครื่องใหม่เป็น "กลุ่มวิจัยเดียวกันสามารถจองเครื่องเดียวกันติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (6 บล็อก)" ถ้าตรวจพบการจองที่ผิดเงื่อนไข TA มีสิทธิ์ยกเลิกการจองได้ทันที หากมีปัญหาไม่สิ้นสุดคณะกรรมการอาจพิจารณาห้ามรัน 13C และ 2D ระหว่างเวลาราชการ (ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ เครื่อง NMR ที่ทำ routine service จะห้ามทำการทดลองเหล่านี้ระหว่างวันอยู่แล้ว ของเรานี่ใจดีมากแล้ว) การอนุญาตให้จองได้ถึง 3 ชั่วโมงต่อวันหมายถึงท่านสามารถรัน 2D ได้ประมาณตัวอย่างเดียวบนเครื่อง Bruker ซึ่งน่าจะเพียงพอ อีกเรื่องที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์คือการจองต่อเนื่องก่อนการรัน overnight โดยกลุ่มเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นการเอาเปรียบกลุ่มวิจัยอื่น ท่านใดที่ต้องการเวลาสำหรับการทดลองยาวนานเป็นพิเศษจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มการทดลอง

-15 May 2013: ในการเตรียมตัวอย่างสำหรับรันบนเครื่อง Bruker จะต้องให้ระดับตัวทำละลายสูงอย่างน้อย 4 cm และตัวอย่างจะต้องละลายหมด มิฉะนั้นจะเกิดปัญหา lock และ shim ยาก และถึงแม้จะทำได้ก็จะมีปัญหาทำให้เครื่องค้าง ที่ผ่านมามีสถิติเครื่องค้างระหว่างการรัน overnight หลายหน จากการตรวจสอบพบว่าทุกครั้งตัวอย่างจะมีระดับตัวทำละลายต่ำจนสังเกตได้ หรือไม่ก็มีตะกอนที่ไม่ละลายอยู่ หลังประกาศนี้ถ้าพบกรณีดังกล่าวอีกผู้ส่งตัวอย่างและผู้รันจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งาน

-12 Mar 2013: ด้วยระยะนี้มีผู้ใช้เครื่อง NMR บางคนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตัวอย่างเช่น
1) นำบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการอบรมเข้ามาในห้อง NMR โดยในบางกรณีมีการสอนให้ใส่ตัวอย่างหรือแม้แต่ใช้เครื่องอีกด้วย แม้ว่าเราจะไม่ได้ห้ามบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการอบรมดูในขณะที่รัน NMR แต่การให้ผู้อื่นแตะต้องเครื่องมือหรือ spinner ที่ใส่หลอด NMR ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และถ้ามีการตรวจพบทั้งผู้สอนและผู้ถูกสอนจะถูกระงับสิทธิ์การใช้เครื่องเป็นการถาวรโดยไม่สามารถขอรับการอบรมได้อีกต่อไป
2) การออกจากโปรแกรม IconNMR บนเครื่อง Bruker เพื่อไปรันแบบ manual
3) เตรียมตัวอย่างที่มีระดับตัวทำละลายต่ำกว่า 3.5 cm แล้วรันบนเครื่อง Bruker (ซึ่งจะทำให้ระบบ autoshim รวน และมีผลกระทบต่อผู้ใช้คนต่อๆไป)
4) การทำการทดลองเกินเวลา ทั้งๆ ที่รู้ว่าการทดลองจะไม่เสร็จในเวลาที่ต้วเองจอง แต่รันค้างไว้เพื่อจะกินเวลาเครื่องว่างโดยไม่ต้องเสียค่าใช้เครื่องตามเกณฑ์ของภาควิชา หรือฉวยโอกาสเวลาเครื่องว่างรันมากกว่า 2 ตัวอย่าง (เคยพบถึง 6 ตัวอย่าง!)
5) ใช้เครื่อง Varian เสร็จแล้วไม่ใส่หลอด reference และล็อกสัญญาณไว้ หรือล็อกสัญญาณแล้วแต่ไม่ปิดหน้าต่าง acqi
ทั้งหมดข้อนี้ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หากถูกพบจะโดนระงับสิทธิ์การใช้เครื่องในระยะเวลาที่เหมาะสมกับความผิด (ตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ถึงตลอดชีวิต)

- 30 Sep. 2011: สเปกตรัม 2D ที่ได้จากเครื่อง Varian มีลักษณะผิดปกติ ข้อมูลอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึงของดการรัน 2D ทุกชนิดบนเครื่อง Varian ชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

- สืบเนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณในการจ้าง TA NMR คณะกรรมการจึงจำเป็นต้องปรับลดปริมาณงาน Service ลง เหลือเพียงวันพุธ ระหว่าง 9-12 น. กลุ่มวิจัยที่มีผู้รัน NMR อยู่แล้วขอความกรุณาใช้บริการจากกลุ่มวิจัยของท่านก่อน

- ภาควิชามีนโยบายจัดเก็บค่าบริการใช้เครื่อง NMR จากผู้ใช้ในภาควิชาเคมีด้วยอัตราพิเศษ (เก็บจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านบัญชีสโตร์) โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเดือนที่ผ่านมาได้โดยคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้ [ใช้เครื่องด้วยตนเอง]|[ใช้เครื่องผ่าน TA service]