ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี
   
Account No
Password
   
Budget Type
   
เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม
 

วิธีใช้

1. ก่อนใช้ครั้งแรกผู้ใช้จะต้องมาลงทะเบียนกับสโตร์ เพื่อตรวจสอบหมายเลขบัญชีและ password
2. ป้อนหมายเลขบัญชี ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสโตร์ ในช่อง AccountNo
และป้ิอน password ตามที่ได้รับมา
3. สามารถตรวจสอบได้ทั้งงบประมาณเครื่องแก้วและวัสดุ และเลือกได้ว่าจะดูยอดสรุปหรือดูรายละเีอียด โดยเลือก Budget Type ที่เหมาะสม
4. ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น หากไม่ตรงกับข้อมูลของสโตร์ให้ถือว่าข้อมูลของสโตร์เป็นข้อมูลที่แท้จริง
5. หากพบว่ามีความผิดพลาดของงบประมาณหรือต้องการดูรายละเอียดฟอร์มเบิกจ่ายติดต่อคุณไขนภา สโตร์เคมี โทร 84951

 
* ผู้ใช้ที่จะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือทางเว็บได้จะต้องเคยเบิกจ่ายวัสดุและเครื่องแก้วมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งนับตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2548
หากไม่เคยเบิกจ่ายมาก่อน จะต้องไปตรวจสอบด้วยตนเองที่สโตร์เคมี