ค้นหาโดยชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์
ป้อนชื่อที่ต้องการค้นหา
รูปแบบการค้นหา
เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม
 
วิธีใช้

1. ป้อนชื่อหรือส่วนของชื่อวัสดุที่ต้องการค้นหาเป็นภาษาอังกฤษ
2. รูปแบบการค้นหาเป็นแบบ case insensitive (ไม่สนใจตัวใหญ่หรือเล็ก สามารถป้อนอย่างไรก็ได้)
3. ถ้ามีคำที่ต้องการค้นหลายคำให้แยกด้วยวรรค 1 วรรคระหว่างคำ
4. ในกรณีที่มีหลายคำ รูปแบบการค้นหาเลือกได้เป็น AND และ, OR
5. หากไม่ป้อนชื่อแต่คลิก search เลยจะได้รายการวัสดุทั้งหมด
6. ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ update ขึ้นกับการทำงานของสโตร์